Новий інсектицид природного походження для захисту овочевих і плодових культур від лускокрилих шкідників

Городній сезон тільки-но розпочинається, а господарі присадибних ділянок уже дбають про майбутній врожай, насамперед про те, як захистити його від численних хвороб та шкідників. Адже щойно з’являться перші сходи, їх почнуть атакувати різноманітні «вороги». Тому треба якомога раніше розпочати боротьбу з ними, щоб не допустити пошкодження або цілковитого знищення рослин. Як відомо, механічні засоби боротьби зі шкідниками бувають не завжди ефективними, до того ж вимагають регулярного застосування, а термін їхньої дії, зазвичай, нетривалий. Тому городники вдаються до хімічних засобів захисту рослин, які нині вважаються найдієвішими. На жаль, ті препарати, які застосовують з року в рік, здатні поступово викликати у шкідників резистентність, тобто звикання. А отже, виникає потреба не тільки збільшувати кількість обробок, а й шукати нові, бажано, малотоксичні засоби захисту рослин.
Серед шкідників овочевих і плодових культур існує численна група з високою шкодочинністю, боротися з якою надзвичайно складно. Це лускокрилі шкідники: совки, плодожерки, молі, білани та інші. У багатьох із них подовжений у часі літ і період відкла дання яєць. Крім того, багато з них живуть короткий період відкрито, швидко проникаючи всередину листків або плодів. Пре паратами, які нині застосо вують на присадибних ділянках, дуже важко захистити культури від цих шкід ників. Вони або швидко розкладаються при високій температурі і сонячному випромінюванні, і це потребує додатко вої кількості обробок, або ж мають сильну залишкову токсичність. Тому їх не можна використовувати на плодо вих і овочевих культурах.
Компанія «Сингента» пропонує новий препарат Проклейм® для захисту овочевих і плодових культур від широкого спектра лускокрилих шкідників. Проклейм® ефективно знищує понад 40 видів лускокрилих шкідників, крім того діє згубно на медяниць, трипсів, мінерів і окремих кліщів. Це препарат природного походження з класу авермектинів. Його діючу речовину виділено з ґрунтової бактерії, тому препарат без печний для корисної ентомофауни і може застосовуватися в комплексі з біометодом. Проклейм® належить до малотоксичних засобів захисту рослин.
Переваги препарату:
● знищує всіх лускокрилих шкідників, починає діяти з фази яйця;
● швидко поглинається тканинами рослин, опади та підвищені температури не впливають на ефективність його дії;
● має тривалий захист — до 14 днів;
● забезпечує короткий період очікування, можна застосовувати під час дозрівання культур;
● у максимальних нормах витрати має побічну дію на мінерів, трипсів, медяниць і окремих кліщів.
Після обприскування Проклейм® швидко, протягом двох годин, проникає із поверхні листків всередину тканини, утворюючи там мікрорезервуари. Зав дяки такому швидкому проникненню препарату у тканини високі температу ри, сонячне випромінювання і опади не впливають на ефективність його дії. Проклейм® добре проникає всередину рослинних тканин, але не розповсюджується навсібіч, тому дуже важливо якісно покрити робочим розчином саме поверхні оброблюваних рослин.
Проклейм® — інсектицид кишково-контактної дії. Гусениці, які живляться на рослині, поїдають препарат і протя гом 1–4 годин перестають рухатися й живитися, а через 1—4 дні гинуть повністю. Проклейм® ефективно діє проти гусениць будь-якого віку, крім того, має виражену овіцидну дію — знищує личинку всередині яйця або в момент її виходу з яйця. Зважаючи на таку властивість, найкращий період для застосування препарату Проклейм® — фаза відкладання яєць — початок відродження личинок.
Культура
Спектр дії
Норма витрати препарату
та робочого розчину
Термін
очікування, дні
Яблуня
Яблунева плодожерка та інші листокрутки, мінуючі молі
4 г на 8—10 л води (2—4 л на дерево)
14
Томати відкритого ґрунту
Бавовникова совка, карадрина
4 г на 5 л води на 1 сотку
5
Капуста
Капустяна міль, капустяна совка, капустяний і ріпаковий білани
4 г на 8 л води до 1,5 сотки
14
Виноград*
Гронова листовійка
4 г на 8—10 л води (1,5—2 л на кущ)
14
Під час обробки капусти від совок і капустяної молі, помідорів — від совок не можна допускати проникнення шкідни ків у качан і плоди. Захисний період — понад 2 тижні.
В Україні Проклейм® зареєстрова но для застосування на яблунях, помідорах відкритого та закритого ґрунту, капусті, у промисловому секторі ще й на виноградниках. Препарат випускають в упаковці по 4 г (норма для обробки 1 сотки). У нього короткий період очікування, тому Проклейм® можна застосовувати на плодах, які починають достигати. За сезон можна проводити дві обробки.
Обмеження із застосування: не застосовувати в сумішах з рідкими добри вами, препаратами, які мають лужну реакцію, та фунгіцидами на основі фосетил алюмінію.
Плоди, пошкоджені яблуневою плодожеркою
Капустяна совка
Гусінь капустяного білана